Fakultät Informatik

Raumpläne Am Exer 2 - Fakultät Informatik

Zum Vergrössern die Pläne anklicken.

Raumpläne Am Exer 2 2016 - EG

Raumreservierungen:
th.linke@ostfalia.de bzw.
sekretariat-i@ostfalia.de 

 

Erdgeschoss

(Raum 1 bis 85)

Raumpläne Am Exer 2 2016 - OG

 

 

 

 

1. Obergeschoss

(Raum 101 bis 159)

 

 

 

Weitere Poolräume des Rechenzentrums

Raumpläne Am Exer 2 2016 - DG

 

 

 

 

2. Obergeschoss

(Raum 201 bis 252)